Een school kiezen

De schoolkeuze is niet vanzelfsprekend.

Je kan kiezen voor de school waar je zelf hebt gezeten, de school die aanleunt bij je levensbeschouwelijke overtuiging of de school dichtst bij huis. Maar je kan ook zoeken naar de school die best bij jouw kind past, waar het zich het meest zal thuis voelen. De basisschool vormt jouw kind immers tijdens een belangrijke periode in de ontwikkeling, van de kleine, 2,5-jarige kleuter tot het bijna puberende 12-jarige kind. Gedurende die bijna 10 jaar zal je als ouder intensieve contacten hebben met de basisschool. Kies dus voor een school die op vlak van opvoeding op jouw golflengte zit!

Heel belangrijk is de pedagogische aanpak van de school. Let erop dat de kleuterschool aansluit op een basisschool met een goede onderwijskwaliteit, bekwame leerkrachten en hedendaagse lesmethoden. Ook de sfeer is heel belangrijk, want tenslotte zal je kind er toch heel wat tijd doorbrengen. Hoe gelukkiger je kind op school, hoe vlotter het zich kan ontwikkelen.
Aarzel niet om al bij het eerste contact met de school tal van vragen te stellen. Vraag naar het pedagogisch project van de school, de voorzieningen en kwaliteit van de maaltijden, de financiële regelingen, naschoolse opvang en ouderparticipatie … Hoe overtuigder je zelf bent van de school, hoe eenvoudiger het wordt om je kind voor het eerst naar school te brengen.

Hoe belangrijk het dus ook moge zijn voor de ontwikkeling van uw kind, toch blijkt uit onderzoek dat de keuze voor een basisschool vrij intuïtief gebeurt, zonder dat er vooraf informatie opgezocht wordt. Wanneer gevraagd wordt naar de motieven om voor een school te kiezen, antwoorden de ouders:

  • opvoedingsklimaat / sfeer is goed
  • kinderen voelen zich goed
  • goed imago van de school
  • er wordt volledig lager onderwijs gegeven
  • nadruk ligt op samenwerken en respect
  • kind ging daar naar kleuterschool
  • het is veilig op school
  • nadruk ligt op lezen / schrijven / rekenen
  • directie bestuurt competent
  • de afstand school – thuis

Van zodra je je schoolkeuze gemaakt hebt kan je met je kind ook een bezoekje brengen aan de school zodat het kennismaakt met de omgeving; dit kan eventueel bij de inschrijving, het Sinterklaasfeest of een opendeurdag of op een individueel af te spreken wenmoment. Vertel je kleuter dat hij al zo groot is dat hij ook weldra elke dag naar de kleuterschool mag komen. Koop al zijn eerste boekentas en maak de boekentas samen met je kind klaar. Op die manier zal het ernaar uitkijken om dagelijks met zijn boekentas naar school te kunnen gaan.