Opvang

Op Simonnet maakt de buitenschoolse opvang integraal deel uit van onze werking.

Dit betekent dat de normen en waarden, de regels en afspraken die op school gehanteerd worden, ook gelden tijdens de opvang. Om de samenhang tussen opvang en school te garanderen, schakelen we het opvangpersoneel ook op school in als klasassistent in de kleuterklassen en in de lagere school.

Tijdens de schoolvakanties organiseren we vakantieopvang met eigen personeel of besteden we de opvang uit aan organisaties die onze infrastructuur huren.
Ouders die gebruik maken van de opvang krijgen hiervoor een fiscaal attest.

Uren van de buitenschoolse opvang
  • ochtend: 07u30 tot 08u25
  • middag: 12u05 tot 13u15
  • avond: 16u20 tot 18u30

Op woensdag is er standaard opvang van 12u05 tot 14u. Wie later wil blijven (van 14u tot 18u) reserveert ten laatste op maandag om 18u via opvang@basisschoolsimonnet.be. 

Op vrijdag is er opvang van 15u10 tot 18u.