Maatschappijvisie

Pluralistisch, met een open blik op de wereld en een vooruitstrevende mentaliteit. Zo kijken we tegen de maatschappij aan. Voeg hier een snuifje eigenzinnigheid aan toe, een onafhankelijke houding en een grote culturele interesse en ziedaar hoe Simonnet in het leven staat!

Al in 1911 voerde Simonnet gemengd onderwijs in. In die tijd was het redelijk ongezien in Vlaanderen dat jongens en meisjes in de lagere school samen op de schoolbanken zaten. Wij zagen echter geen enkele reden om iemand uit te sluiten, laat staan op basis van geslacht. Enter gemengd onderwijs dus, als een van de eerste vrije scholen in Vlaanderen!

Later, vanaf het schoolpact in 1958 dat een einde maakte aan de schoolstrijd in het verzuilde Vlaanderen tussen het officiële en het katholieke onderwijs, dook het dilemma van levensbeschouwingen op. Ook hier vonden we geen enkel argument dat kon verantwoorden waarom we een bepaalde godsdienst zouden propageren. Voor ons is iedereen immers evenwaardig, en we respecteren ieders mening, afkomst, huidskleur of wat dan ook. We beslisten dus, ook al kostte deze houding ons jaarlijks redelijk wat centen en energie, om alle erkende godsdiensten aan te bieden en daarnaast ook het vak niet-confessionele zedenleer in te richten. En opnieuw waren er weinig tot geen Vlaamse vrije basisscholen die ons dit nadeden.

Op 1 september 2022 pionierden we opnieuw op het vlak van levensbeschouwingen. We Introduceerden een nieuw vak, maatschappelijke vorming: een bundeling van attitudes, vaardigheden en kennis die kinderen en jongeren dienen te verwerven om zich vlot, kritisch en verantwoord te bewegen in de maatschappij. We integreerden de respectievelijke levensbeschouwingen in dit nieuwe vak, samen met o.a. filosoferen, het genderdossier, burgerschap en democratie, financiële geletterdheid, … . Deze vernieuwende stap kreeg weerklank in heel Vlaanderen en leidde zelfs tot een debat in het Vlaams parlement.

Op het vlak van samenwerkingen met andere onderwijsactoren kijken we op een nuchtere, onbevooroordeelde manier naar de mogelijkheden. Onze school behoort tot het vrije net, maar werkt qua leerplannen en pedagogische ondersteuning samen met het Stedelijke en Gemeentelijk onderwijs (OVSG). Voor andere aspecten van het onderwijs, zoals administratie, organisatie en leerlingenbegeleiding zijn we dan weer partner van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Zo kunnen we uit de diverse Vlaamse onderwijsnetten telkens die facetten kiezen die de beste kwaliteit garanderen. En raad eens … jawel, ook op dit vlak durven de andere scholen in Vlaanderen ons niet volgen.

Ook in onze culturele ambities leggen we de lat hoog. We willen onze leerlingen niet alleen een stevige cognitieve basis en “een gezonde geest in een gezond lichaam” meegeven, maar we bieden hen ook grote kansen op cultureel vlak. De diverse domeinen van het vak muzische vorming komen afwisselend aan bod: beeld, muziek, drama, beweging, media, attitudes. We laten onze leerlingen proeven van film, toneel, tentoonstellingen, musea en galerijen. We organiseren kunstprojecten met befaamde kunstenaars als Roger Raveel, Arne Quinze, Koen Vanmechelen, William Sweetlove, Kris Martin, Nick Ervinck, … . We leren onze leerlingen zich kritisch maar respectvol te gedragen en zich creatief te uiten.

Zo proberen we jongeren te vormen die kritisch maar respectvol ingesteld zijn, die een brede algemene ontwikkeling hebben en die hun creativiteit goed gebruiken. De geschiedenis leert ons immers dat onze maatschappij niet evolueert door het bestaande te bestendigen, maar door de dingen in vraag te stellen, onze fantasie te gebruiken en “out of the box” te redeneren.