Sport en beweging

Mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam) is niet alleen te vinden in het wapenschild van RSC Anderlecht, maar is ook het motto van onze school.

Onze kleuters hebben maar liefst 3 lesuren lichamelijke opvoeding. Tijdens de andere lessen besteden we veel aandacht aan de fijnmotorische en grofmotorische ontwikkeling. We integreren yogamomenten en we laten de kleuters staand werken aan hogere tafels. We houden jaarlijks een kleutersportdag. De derde kleuterklas krijgt zwemles. We letten ook op de voeding: kleuters mogen water drinken in de klas, bij het middageten bieden we water aan, we promoten fruit als tussendoortje. Op donderdag bieden we vegetarische maaltijden aan en we proberen 1x per week vis op het menu te zetten.

Ook onze lagere schoolleerlingen doen aan yoga. We hebben 2 lesuren lichamelijke opvoeding per week. Ook hier werken de leerlingen regelmatig aan statafels om de kans op rugproblemen op latere leeftijd te verminderen. Tot en met het vierde leerjaar gaan we zwemmen. Tussen 2 lessen door geven de leerkrachten wel eens enkele minuten bewegingstussendoortjes om lijf en leden te ontspannen en de batterijen weer op te laden.
Wat voeding betreft, volgen we het stramien van de kleuterschool: water overdag en bij de middagmaaltijd, donderdag veggiedag, wekelijks vis.