Geschiedenis

In 1880 start Mevrouw Simonnet in haar kasteeltje in de Maenhoutstraat een Franstalige privéschool voor meisjes, die een traditionele vorming nastreeft, maar met een volkomen pluralistisch karakter.

De ideeënwereld van Mevrouw Simonnet, geboren in 1844 als Anne-Maria Vanheuverswijn, was immers Frans en vrijzinnig. Ze was rechtvaardig en streng maar behulpzaam wanneer er nood heerste. De meeste leerlingen waren kinderen van haar pachters.

Na enkele jaren groei bracht ze in 1884 de school onder in één van haar gebouwen, sindsdien zitten we op onze huidige locatie in de Maenhoutstraat 68.

In 1911 besliste ze om ook jongens toe te laten. Ongezien in die tijd, het aantal lagere scholen dat gemengd onderwijs aanbood was in Vlaanderen op één hand te tellen. Basisschool Simonnet zal in de loop der jaren nog dikwijls een pioniersrol spelen in het Vlaamse onderwijslandschap.

In 1934 richtte ze samen met 6 bestuurders de vzw Ecole Simonnet op om de toekomst van de school te verzekeren … slechts 10 maanden later overleed ze.

In 1945 werd Simonnet erkend als een vrije, gesubsidieerde basisschool. Sindsdien betaalt het departement onderwijs de wedden van het onderwijzend personeel en wordt de school gesubsidieerd op basis van het leerlingenaantal. Financiële tekorten werden eerst door de toenmalige voorzitter bijgepast, ondertussen kent onze school een traditie van mecenaat en sponsoring.

Als gesubsidieerde school diende Simonnet de onderwijs- en taalwetgeving te respecteren. Voortaan gaven we les in het Nederlands, maar de aandacht voor Frans bleef behouden, in het lessenrooster maar bv. ook via lessen op zaterdagvoormiddag. Deze lessen stonden ook open voor niet-leerlingen. Honderden Latemnaars en inwoners van de buurgemeenten leerden op onze school hun eerste woorden Frans!

Toch maakte de school Simonnet begin de jaren zeventig en eind de jaren tachtig van de vorige eeuw tweemaal een rampperiode mee. Mede door het toenmalige oudercomité en de bond van oud-leerlingen en sympathisanten werd de school in 1977 van de ondergang gered en tot eind de jaren tachtig financierden deze twee verenigingen een groot deel van de werkingskosten van de school. Ondanks de vele inspanningen schoof de school in de jaren 1985 tot 1990 opnieuw naar een absoluut dieptepunt: er waren nog amper 78 leerlingen, 6 personeelsleden en een bouwvallig gebouwencomplex.

In 1991 stelde Armand Vermeulen een nieuwe beheerraad samen waarvan de leden instonden voor een persoonlijke jaarlijkse bijdrage en voor een totale reorganisatie. Zo slaagden zij erin om in 1991 voor ongeveer 125.000 euro aan mecenaatsgeld samen te brengen.

Er werd beslist om met hulp van sponsors een volledige nieuwbouw op te trekken, met uitzondering van het typerend voorgebouw dat zou worden gerenoveerd. De nieuwe school verrees in 1994 en leidde tot een sterke leerlingentoename. Om de afbetalingen van de aangegane leningen en de tekorten aan werkingssubsidies te financieren werd besloten een jaarlijks ‘fundraising-diner’ te organiseren, dat nog steeds bestaat en een belangrijke financiële bron blijft.

In 2008 realiseerde de school een belangrijke uitbreiding van de campus.
De aanpalende woning werd aangekocht en verbouwd tot een modern schoolcomplex met een nieuwe instapklas, een extra kleuterklas, een bureel voor de zorgcoördinator, een zorglokaal en een mediaklas. Ook de speelplaatsen werden gevoelig vergroot.
Zo groeide Simonnet van 78 leerlingen rond 1990 naar bijna 200 leerlingen.  Deze aangroei leidde in 2017 tot een nieuwe uitbreiding: een nieuw klaslokaal bovenop de personeelskeuken en het sanitair blok van de lagere school.

In 2022 bracht Simonnet de Vlaamse onderwijswereld, de politiek en de publieke opinie in beweging door de invoering van een nieuw vak maatschappelijke vorming. Dat we de traditionele levensbeschouwelijke vakken vervingen door zo’n algemeen vak, was inhoudelijk en pedagogisch een schot in de roos, maar liet ook de rest van Vlaanderen niet onberoerd.

Basisschool Simonnet vaart al anderhalve eeuw een onafhankelijke koers en geniet een uitstekende reputatie. Bestuursorgaan en schoolteam stemmen de dagelijkse werking van de school voortdurend af op de lange termijnmissie van de school: kwalitatief onderwijs en een goede algemene vorming bieden en leerlingen unieke ervaringen laten beleven.
Deze continuïteit uit zich ook in de standvastige leiding van de school: in de bijna 150 jaar van haar bestaan kende onze school slechts 11 voorzitters en 7 directeurs!

Voorzitters BO
1880 – 1935
Anne-Marie Simonnet
1935 – 1942
Alexandre Hermanne
1942 – 1957
Fernand Van Camp
1957 – 1971
Jean Tytgat
1971 – 1979
Marc De Groo
1979 – 1985
Robert Cnops
1985 – 1991
Alain Tytgat
1991 – 2011
Armand Vermeulen
2011 – 2020
Guy Pieters
2020 – 2023
Veronique Van Asch
2023 –
Jean-Charles Wibo
directeurs
1880 – 1900
Anne-Marie Simonnet
1900 – 1944
Valérie Uyttersprot
1944 – 1954
Madeleine Verhelst
1954 – 1977
Yvonne De Coster-Uyttenhove
1977 – 2001
Hugo Goeman
2001 – 2009
Peter Van Der Eecken
2009 –
Paul Lauwers