Bestuursorgaan

De eigenlijke inrichter van het onderwijs op onze school is de vzw basisschool Simonnet. Deze vzw is eigenaar van de schoolgebouwen, financiert mede de dagelijkse werking van de school, zorgt voor de financiële stabiliteit op middellange termijn en waakt over de visie van de school.

In het bestuursorgaan van deze vzw zetelen momenteel een twintigtal mensen. We recruteren deze bestuurders uit onze oud-leerlingen, (groot)ouders van leerlingen, zakenrelaties en sympathisanten van basisschool Simonnet. Deze vrijwilligers bieden een toegevoegde waarde door hun expertise in sommige deelaspecten van de schoolwerking of door hun bemiddeling in het aanbrengen van fondsen.

Voorzitter van het bestuursorgaan is de heer Jean-Charles Wibo, erevoorzitter is de heer Armand Vermeulen. De algemene vergadering en het bestuursorgaan komen meestal 4x per jaar samen. Het bestuursorgaan mandateerde een werkgroep om in samenwerking met de directie de dagelijkse werking van de school te verzekeren.

Indien nodig kan u de leden van deze werkgroep contacteren:

 • Jean-Charles Wibo, Voorzitter BO

  Jean-Charles Wibo

  Voorzitter BO
 • Marnix Vandegehuchte, Bestuurder BO

  Marnix Vandegehuchte

  Bestuurder BO
 • Blanca Despriet, Secretaris BO

  Blanca Despriet

  Secretaris BO
 • Ann Montyne, Penningmeester BO

  Ann Montyne

  Penningmeester BO
 • Sonja Ledoux, Ondervoorzitter BO, coördinator werkgroep

  Sonja Ledoux

  Ondervoorzitter BO, coördinator werkgroep