Raad van bestuur

De eigenlijke inrichter van het onderwijs op onze school is de vzw School Simonnet. Deze vzw is eigenaar van de schoolgebouwen, financiert mede de dagelijkse werking van de school, zorgt voor de financiële stabiliteit op middellange termijn en waakt over de visie van de school.

In de Raad van Bestuur van deze vzw zetelen momenteel een twintigtal mensen. We recruteren deze bestuurders uit onze oud-leerlingen, (groot)ouders van leerlingen, zakenrelaties en sympathisanten van Simonnet. Deze vrijwilligers bieden een toegevoegde waarde door hun expertise in sommige deelaspecten van de schoolwerking of door hun bemiddeling in het aanbrengen van fondsen.

Waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur is mevrouw Sonja Ledoux-Helleputte, erevoorzitter is de heer Armand Vermeulen. De algemene vergadering en de Raad van Bestuur komen meestal 2x per jaar samen. De Raad van Bestuur mandateerde een Dagelijks Bestuur om in samenwerking met de directie de dagelijkse werking van de school te verzekeren.

Indien nodig kan u de leden van het Dagelijks Bestuur contacteren:

 • Marnix Vandegehuchte, Bestuurder RvB

  Marnix Vandegehuchte

  Bestuurder RvB
 • Paul Boels, bestuurder RvB

  Paul Boels

  bestuurder RvB
 • Blanca Despriet, Secretaris RvB

  Blanca Despriet

  Secretaris RvB
 • Ann Montyne, penningmeester RvB

  Ann Montyne

  penningmeester RvB
 • Guido Dhaene, bestuurder RvB

  Guido Dhaene

  bestuurder RvB
 • Sonja Ledoux, Waarnemend voorzitter RvB, coördinator Dagelijks Bestuur

  Sonja Ledoux

  Waarnemend voorzitter RvB, coördinator Dagelijks Bestuur