Ouderraad

De vzw Ouderraad Simonnet heeft decretaal vastgelegde bevoegdheden.

 • Vertegenwoordiging in de schoolraad: de ouderraad kan ouders afvaardigen naar de schoolraad. Dit is een formeel participatieorgaan op school waar naast ouders, ook het personeel en de lokale gemeenschap.
 • Adviesbevoegdheid: de ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief advies uitbrengen aan de schoolraad. De ouderraad kan zich uitspreken over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft.
 • Informatie en communicatie: om een degelijk advies te geven aan de schoolraad, moet de ouderraad over voldoende informatie beschikken. De ouderraad heeft daarom recht op informatie. Dit recht wordt uitgeoefend via de oudervertegenwoordigers in de schoolraad. Dit betekent dat als de ouderraad een vraag naar informatie heeft, deze via de leden van de schoolraad aan het schoolbestuur gericht moet worden. De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over de activiteiten en standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders.

De ouderraad telt momenteel een twintigtal leden en vergadert een vijftal keer per schooljaar op school, in aanwezigheid van de directeur en één of meerdere leerkrachten. Tijdens die vergaderingen bespreekt men de werking van de school en worden voorstellen, adviezen, klachten of problemen behandeld. Daarnaast staat de ouderraad in voor de organisatie van activiteiten zoals schoolfeest, grootouderfeest, … Met de inkomsten hiervan ondersteunt de ouderraad mee de werking van de school.

 • Leticia Fransoo, mama van Neri (K3) en Maya Clauws (L2)

  Leticia Fransoo

  mama van Neri (K3) en Maya Clauws (L2)
 • Charles-Henry Provenzano, papa van Elisa Provenzano (K3)

  Charles-Henry Provenzano

  papa van Elisa Provenzano (K3)
 • Marjan Depaepe, mama van Tristan Decuypere (L4)

  Marjan Depaepe

  mama van Tristan Decuypere (L4)
 • Joyce Soenen, mama van Amine (instapklas)

  Joyce Soenen

  mama van Amine (instapklas)
 • Emma Gelaude, mama van Jackie Rio Rozier (K3)

  Emma Gelaude

  mama van Jackie Rio Rozier (K3)
 • Elisabeth Muylle, mama van Laurens (L3 en Lucas Lagast (L5)

  Elisabeth Muylle

  mama van Laurens (L3 en Lucas Lagast (L5)
 • Julie van de Keere, mama van Cilou (K1) en Sienna Luyens (L1)

  Julie van de Keere

  mama van Cilou (K1) en Sienna Luyens (L1)
 • Barbara Maillet, mama van Elizabeth Naudts (L3)

  Barbara Maillet

  mama van Elizabeth Naudts (L3)
 • Kris Carbonez, papa van Sam Carbonez (L4)

  Kris Carbonez

  papa van Sam Carbonez (L4)
 • Soetmin Demedts, mama van Jasper (L2) en Verne De Jonghe (L4)

  Soetmin Demedts

  mama van Jasper (L2) en Verne De Jonghe (L4)
 • Julie Lippens, mama van Ewout (K1), Bavo (L3) en Lieselot Kips (L4)

  Julie Lippens

  mama van Ewout (K1), Bavo (L3) en Lieselot Kips (L4)
 • Cleo Baele, mama van Mille Baele Bertier (K3)

  Cleo Baele

  mama van Mille Baele Bertier (K3)
 • Nele De Norre, voorzitter, mama van Fien en Ella (L3)

  Nele De Norre

  voorzitter, mama van Fien en Ella (L3)
 • Eveline De Smet,

  Eveline De Smet

  Mama van Cornelis Mattiz L6 + Reno L4 + Cézar L2 + Emilou K2

 • Fabienne Hanssens,

  Fabienne Hanssens

  mama van Serck Charlotte L3 + Adrien L1 + Louis K2

 • Michaël Vandekerckhove,

  Michaël Vandekerckhove

  Papa van Vandekerckhove Ella Sofia K3 + Vikor Emiel K1

 • Vickie Dekocker,

  Vickie Dekocker

  Mama van Leman Lars K3 + Bavo K1