Ouderraad

De vzw Ouderraad Simonnet heeft decretaal vastgelegde bevoegdheden.

 • Vertegenwoordiging in de schoolraad: de ouderraad kan ouders afvaardigen naar de schoolraad. Dit is een formeel participatieorgaan op school waar naast ouders, ook het personeel en de lokale gemeenschap.
 • Adviesbevoegdheid: de ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief advies uitbrengen aan de schoolraad. De ouderraad kan zich uitspreken over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft.
 • Informatie en communicatie: om een degelijk advies te geven aan de schoolraad, moet de ouderraad over voldoende informatie beschikken. De ouderraad heeft daarom recht op informatie. Dit recht wordt uitgeoefend via de oudervertegenwoordigers in de schoolraad. Dit betekent dat als de ouderraad een vraag naar informatie heeft, deze via de leden van de schoolraad aan het schoolbestuur gericht moet worden. De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over de activiteiten en standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders.

De ouderraad telt momenteel een twintigtal leden en vergadert een vijftal keer per schooljaar op school, in aanwezigheid van de directeur en één of meerdere leerkrachten. Tijdens die vergaderingen bespreekt men de werking van de school en worden voorstellen, adviezen, klachten of problemen behandeld. Daarnaast staat de ouderraad in voor de organisatie van activiteiten zoals schoolfeest, grootouderfeest, … Met de inkomsten hiervan ondersteunt de ouderraad mee de werking van de school.

 • Liesbeth Lampens,

  Liesbeth Lampens

  Mama van Claeys Clément L3 + Alizée L2

 • Ann Oosterlynck,

  Ann Oosterlynck

  Mama van Bladt Axelle L5 + Morgane L4

 • Annemie Callebaut,

  Annemie Callebaut

  Mama van Franck Matthias L4

 • Benedicte Rosquin,

  Benedicte Rosquin

  Mama van Boey Matisse L4 + Arnaud L2 + Jules K2

 • Christine Cornelis,

  Christine Cornelis

  Mama van Vandevelde Julie L4

 • David Van Grembergen,

  David Van Grembergen

  Papa van Van Grembergen Jack L1 + Philippa K2

 • Ellen Meeus,

  Ellen Meeus

  Mama van Smetryns Anaïs L5 + Emilia L2

 • Eveline De Smet,

  Eveline De Smet

  Mama van Cornelis Mattiz L6 + Reno L4 + Cézar L2 + Emilou K2

 • Fabienne Hanssens,

  Fabienne Hanssens

  mama van Serck Charlotte L3 + Adrien L1 + Louis K2

 • Frederik Dewulf,

  Frederik Dewulf

  Papa van Dewulf Julie K2

 • Hilde Vanlerberghe,

  Hilde Vanlerberghe

  Mama van Vanlerberghe Raphaël L4 + Declerck Lorelei L2

 • Michaël Vandekerckhove,

  Michaël Vandekerckhove

  Papa van Vandekerckhove Ella Sofia K3 + Vikor Emiel K1

 • Nienke Van der Burgt,

  Nienke Van der Burgt

  Mama van Batselaere Arthur K3 + Charlotte K1

 • Vickie Dekocker,

  Vickie Dekocker

  Mama van Leman Lars K3 + Bavo K1