Schooluren

Op de meeste basisscholen hebben de leerlingen al sinds jaar en dag 28 lesuren.

Door de toenemende verwachtingen van de maatschappij moeten scholen echter de meest uiteenlopende, bijkomende opdrachten vervullen: gendergelijkheid, financiële geletterdheid, dichten van de sociale kloof, deradicalisering, verkeerseducatie, …

Dit lukt niet meer binnen het beperkte lessenrooster. Daarom maakte Simonnet gebruik van de voorziene afwijking in het decreet basisonderwijs om een 29ste lesuur in te richten. Dit betekent dat ons lerarenkorps 1 lesuur extra werkt tegen hetzelfde loon. Een zoveelste bewijs van de bezieling waarmee onze collega’s werken aan de ontplooiing van onze leerlingen. Hoeft het gezegd dat er weinig scholen zijn in Vlaanderen die ons dit nadoen?

Omdat we daarnaast op een structurele manier Franse en Engelse taallessen willen organiseren, krijgen onze leerlingen nog 2 facultatieve lesuren. In deze uitbreidingsuren voorzien we bijkomende lessen Frans, Engels in de derde graad, maar ook extra poëzielessen, toegepaste ICT, …

Betekent dit dat de druk op onze leerlingen hoger ligt dan elders? Zeker niet. Naast de lessen muzische vorming, die al voor een verademing zorgen, krijgen onze leerlingen yoga, bewegingstussendoortjes, gaan we klassikaal lopen, zijn er klasgesprekken om het sociaal-emotioneel welbevinden te stimuleren, …

Dit alles leidt tot volgend uurrooster:

Voormiddag
  • 08u30 tot 10u10: les
  • 10u10 tot 10u25: speeltijd
  • 10u25 tot 12u05: les
Namiddag
  • 13u15 tot 14u55: les
  • 14u55 tot 15u10: speeltijd
  • 15u10 tot 15u35: les
  • 15u35 tot 16u00: facultatieve lessen

Op woensdag eindigt de school om 12u05, op vrijdag om 15u10!