Centrum voor leerlingenbegeleiding

Elke erkende school in Vlaanderen werkt verplicht samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Na een vergelijking van de kwaliteit van de aangeboden diensten van de diverse CLB’S die er in ons verzuilde Vlaanderen nog steeds zijn, koos Simonnet er voor om met het CLB van het gemeenschapsonderwijs te Gent in zee te gaan.

Een CLB kan helpen met:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken …
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de ouders of van de school. Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen.

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties: als je kind spijbelt en bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

Onze school kan rekenen op de samenwerking met een vast team, bestaande uit een verpleegster, een dokter, een maatschappelijk werker en een kinderpsychologe.

De kinderpsychologe is iedere donderdagvoormiddag op school voor overleg, observatie, testen van leerlingen, … Daarom fungeert zij als contactpunt voor de ouders: Roosje Noterdame, roosje.noterdame@clbgent.be.