Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan, verkozen voor een periode van 4 jaar. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere lokale gemeenschap van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden

  • advies aan de directeur inzake: algemene organisatie van de school; de werving van leerlingen; de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten; het schoolbudget; het schoolwerkplan
  • advies aan de raad van bestuur inzake: de toewijzing van het mandaat van directeur; de schoolinfrastructuur
  • overleg met de directeur inzake: het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket; de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten; welzijn en veiligheid op de school; het schoolreglement.

Samenstelling van de schoolraad van basisschool Simonnet

Vertegenwoordigers personeel: Katrien Notte, Geneviève Ysebaert, Sylvie Deblaere, Nele Muylaert

Vertegenwoordigers ouderraad: Nele De Norre, Kris Carbonez

Vertegenwoordigers lokale gemeenschap: Albert Haelemeersch (voorzitter), Rita Soens, Wouter Van Daele, Julie Haelemeersch

Ambtshalve: Paul Lauwers (directeur), verslaggever

De schoolraad vergadert in principe 3x per schooljaar, op school.

U kan de voorzitter contacteren via alberthaelemeersch@gmail.com of via de directeur (directie@basisschoolsimonnet.be).